Przy wycenach na systemy żywienia możemy również na prośbę klienta przygotować ofertę na silos, podajnik transportujący paszę od silosa przez wagę do koszy zasypowych.